Giáo viên Hoàng Đạt
Đạt

Hoàng Đạt

Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

0

Trình độ giảng dạy Piano

Cơ bản - Nâng cao

Học vấn

Học khoa Sư phạm âm nhạc, hệ Đại học, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, từ năm 2012 - 2016
Học khoa Lý luận và phương pháp giảng dạy âm nhạc, hệ Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, từ năm 2016 - nay

Video giáo viên

Phạm vi đi lại

Kể từ Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội: 5 km

Học phí

Tại nhà: 300.000 đ/ 60 phút

Tại lớp: 250.000 đ/ 60 phút

Lịch giảng dạy

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
sáng
chiều
tối
Những buổi giáo viên có thể giảng dạy

Cập nhật lần cuối

2018-10-05 17:03:25

Nhận xét từ học sinh cũ

Chưa có nhận xét nào