Có yêu cầu hay giới hạn gì về địa điểm dạy của tôi không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Tại Học Gì Đây? chúng tôi không buộc bạn phải giảng dạy vào địa điểm hay thời gian nào. Bạn có thể dạy tại bất kì đâu bạn muốn, miễn là đảm bảo được tính chuyên nghiệp.

 

Bạn có thể chỉ rõ nơi mà bạn muốn dạy và liệu bạn có thể dạy tại nhà học viên hoặc dạy online hay không. Bạn còn có thể điều chỉnh giá của buổi học theo địa điểm học.

 

Với Học Gì Đây?, bạn có thể dạy:

  • Tại địa điểm của bạn (tại nhà, tại trường, quán café, hoặc phòng thu âm).
  • Tại nhà học viên.
  • Trực tuyến (qua các công cụ liên lạc trực tuyến).

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar