Những yêu cầu để làm giáo viên của Học Gì Đây? là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với bạn. Đầu tiên, hãy chắc rằng bạn thỏa mãn những yêu cầu sau:

  1. Ít nhất 18 tuổi.
  2. Dạy ít nhất 1 trong những môn học có trên hocgiday.vn
  3. Có ít nhất 1 địa điểm có thể giảng dạy (trực tuyến, tại nhà riêng, hoặc có thể đến nhà học viên giảng dạy).
  4. Có số điện thoại đang hoạt động để chúng tôi có thể liên hệ.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar