Tôi thay đổi quyết định sau khi đã đặt lịch học thì sao?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Bạn không cần lo lắng về điều này! Học viên có thể dễ dàng đổi môn học, hoặc giáo viên vào bất kì thời điểm nào. Hơn nữa, bạn còn nhận được Chính sách đảm bảo hài lòng 100%, vì vậy nếu không muốn tiếp tục học bạn sẽ được hoàn lại học phí của các buổi học đã thanh toán trước (nhưng chưa diễn ra) trong vòng 30 ngày kể từ ngày buổi học cuối cùng diễn ra. Bạn chỉ cần liên hệ với Học Gì Đây? ít nhất 24h trước buổi học tiếp theo của mình để được hoàn tiền.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar