Tôi có thể học thử không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Chúng tôi không cung cấp các buổi học thử, nhưng nếu không hoàn toàn hài lòng, bạn có thể được hoàn tiền.

Chúng tôi biết học là một việc lớn, và muốn bạn có thời gian học tuyệt vời! Chúng tôi rất tự tin rằng bạn sẽ yêu thích các buổi học của mình và đưa ra Chính sách đảm bảo hài lòng 100% với tất cả học viên. Nghĩa là, nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với buổi học của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm một giáo viên khác hoặc hoàn lại học phí của các buổi học đã thanh toán trước (nhưng chưa diễn ra) mà không hỏi gì thêm.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar