Tôi sẽ được thanh toán học phí như thế nào?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Bạn sẽ được thanh toán học phí hàng tuần.

 

Chúng tôi quản lý tất cả thanh toán của học viên và hàng tuần bạn sẽ nhận được học phí cho tất cả các buổi mình đã dạy. Chúng tôi thanh toán vào thứ Tư hàng tuần (cho tuần từ thứ Tư tuần trước đến thứ Ba tuần này) qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền trực tiếp tại văn phòng cho tất cả các buổi học đã được đánh dấu diễn ra trong khoảng thời gian thanh toán đó.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar