Tại sao tôi cần phải thanh toán trước cho các buổi học?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Để đăng ký học với 1 giáo viên của Học Gì Đây?, bạn cần phải thanh toán trước theo các gói 5 buổi, 10 buổi hoặc 30 buổi.

Các giáo viên của chúng tôi dành thời gian để xây dựng kế hoạch học tập riêng cho mỗi học viên của họ, cũng như chuẩn bị cho mỗi buổi học đã lên lịch trước. Do đó, để lên lịch học với giáo viên và đặt trước buổi học, chúng tôi yêu cầu các buổi học phải được thanh toán trước.

Trong trường hợp những buổi học sắp tới của bạn với giáo viên chưa được thanh toán, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email/liên hệ trực tiếp và yêu cầu bạn thanh toán trước khi buổi học tiếp theo bắt đầu.

Hãy yên tâm rằng dù các buổi học được yêu cầu đóng tiền trước, bạn sẽ được bảo đảm bởi Chính sách hoàn tiền linh hoạt của chúng tôi, cho phép bạn được trả lại tiền cho các buổi bạn đã thanh toán trước nhưng chưa diễn ra.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar