Tôi có thể chuyển khoản học phí qua ngân hàng đến số tài khoản nào?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Với hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng, bạn có thể lựa chọn một trong các tài khoản:


Ngân hàng Thông tin tài khoản
Vietcombank Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Sở giao dịch. Số tài khoản 0011004328611. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.
VIB Ngân hàng VIB. Số tài khoản 025704061476915. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.
Agribank Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hà Nội. Số tài khoản 1420205188291. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.
Vietinbank Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đường Thành. Số tài khoản 711AD6664033. Tên chủ tài khoản: Phạm Tùng Bách.

Khi bạn đã hoàn thành nghĩa vụ học phí, giáo viên của bạn sẽ được thông báo và sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24h để xác nhận buổi học đầu tiên. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn thảo luận các mục tiêu của mình với giáo viên tại thời điểm đó.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar