Tôi có thể kì vọng gì khi đã đặt lịch học?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Khi bạn đã hoàn thành nghĩa vụ học phí, giáo viên của bạn sẽ được thông báo và sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24h để xác nhận buổi học đầu tiên. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn thảo luận các mục tiêu của mình với giáo viên tại thời điểm đó.

Giáo viên sẽ tùy chỉnh giáo trình và kế hoạch học tập dựa trên những gì bạn muốn học, vì thế đừng ngại trao đổi với họ. Và tất nhiên, nếu cần điều chỉnh lịch học, bạn hoàn toàn có thể thống nhất lại với giáo viên.

chọn giáo viên

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar