Tôi phải làm gì nếu không thể tham dự một buổi học tiếp theo?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Nếu bạn không thể tham dự buổi học tiếp theo, xin hãy thông báo cho giáo viên. Nếu bạn thông báo cho giáo viên trước buổi học 6h, bạn có thể đổi lịch học hoặc hủy buổi học. Nếu thông báo nhận được trong ít hơn 6h, bạn vẫn cần phải thanh toán học phí của nửa buổi học đã báo hủy muộn.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar