Hướng dẫn giáo viên là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Tại Học Gì Đây?, cả giáo viên và học viên được yêu cầu tuân theo những hướng dẫn nhất định khi sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi.

 

Là người giảng dạy, bạn được yêu cầu:

 • Để Học Gì Đây? đảm nhiệm việc thanh toán cho tất cả buổi học của tất cả các học viên mà Học Gì Đây? mang tới.
 • Duy trì thông tin chính xác, bao gồm địa điểm, sự sẵn có và các môn học bạn giảng dạy.
 • Tuân theo chính sách về lịch học mà bạn và học viên đã tán thành.
 • Không mang theo, sử dụng, bán, hay đang chịu ảnh hưởng của đồ uống có cồn hoặc chất kích thích khi giảng dạy.
 

Bạn được khuyến khích:

 • Thảo luận chi tiết lịch học trực tiếp với học viên của mình.
 • Thông báo cho Học Gì Đây? nếu học viên bỏ lỡ nhiều hơn 3 buổi học liên tiếp.
 • Báo cho Học Gì Đây? nếu học viên gặp bất cứ vấn đề gì về thanh toán.
 

Bạn cũng đồng ý rằng:

 • Mối quan hệ của bạn với chúng tôi là của một nhà thầu độc lập, và không có bất kì điều gì trong Hướng dẫn này, Điều khoản sử dụng, hoặc bất kì thỏa thuận nào khác có ý rằng, hoặc được hiểu là, để tạo ra một quan hệ đối tác, liên doanh, việc làm, hoặc các mối quan hệ tương tự giữa bạn và chúng tôi.
 • Bạn sẽ không đưa thông tin cá nhận vào hồ sơ của mình, như số điện thoại, địa chỉ email và/hoặc đường dẫn tới các website khác.
 • Bạn không có quyền hưởng bất kì khoản phụ cấp nào mà chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình, chẳng hạn như bảo hiểm y tế hay bảo hiểm nhân thọ, chia lợi tức hoặc trợ cấp nghỉ hưu.
 • Bạn không được ủy quyền làm đại diện, kí hợp đồng hoặc cam kết thay mặt cho chúng tôi, trừ khi có yêu cầu cụ thể hoặc cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, và sẽ nộp đúng hạn, tất cả các khoản thuế hay thanh toán được yêu cầu từ cơ quan thuế địa phương có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ và nhận thanh toán từ chúng tôi.
 • Bạn sẽ thông báo chính xác các buổi dạy hàng tuần để nhận được thanh toán cho các buổi dạy đó.
 • Bạn sẽ tuân theo tất cả luật chống quấy rối và chống phân biệt chủng tộc khi cung cấp dịch vụ giảng dạy.

Để tham khảo, đây là Hướng dẫn học viên mà các học viên của bạn được yêu cầu tuân theo.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar