Các học viên thanh toán học phí khi nào và bằng cách nào?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Tất cả học viên Học Gì Đây? mang lại cho bạn đều đã thanh toán trước học phí theo các gói 5 buổi, 10 buổi hoặc 30 buổi. Việc thanh toán được thực hiện khi đặt lịch học và trong quá trình học sau đó. Học Gì Đây? đảm nhiệm mọi thanh toán từ học viên của chúng tôi.

 

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nâng mức học phí?

 

Mức học phí mới sẽ được áp dụng cho các học viên mới kể từ khi bạn nâng học phí. Đối với các học viên cũ, mức học phí sẽ được giữ nguyên như khi họ đăng kí học lần đầu.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar