Học viên phải thanh toán bao nhiêu buổi học khi đặt lịch?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Chúng tôi yêu cầu học viên phải thanh toán trước ít nhất 5 buổi khi đặt lịch học với bạn. Xin hãy nhớ rằng đôi khi chúng tôi có thể ra những chương trình khuyến mại đặc biệt, cho phép một số học viên đặt lịch học theo các gói nhỏ hơn gói 5 buổi tiêu chuẩn.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar