Điều gì sẽ xảy ra khi tôi được một học viên mới đặt lịch?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Bạn có 24h để tiếp nhận một học viên mới.

 

Khi một học viên từ Học Gì Đây? đã đặt lịch học với bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức. Bạn sẽ có thông tin liên lạc của học viên, và bạn phải liên lạc lại với họ trong vòng 24h để chốt lịch học, cũng như giải đáp các thắc mắc về giáo trình, lộ trình học, và nhiều hơn nữa.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar