Học viên từ Học Gì Đây? có thể thanh toán trực tiếp cho tôi không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Không. Tất cả thanh toán phải được thông qua Học Gì Đây?

 

Là một giáo viên của Học Gì Đây?, bạn đồng ý rằng tất cả giao dịch thanh toán với học viên từ Học Gì Đây? sẽ được thông qua chúng tôi, bao gồm gói học ban đầu cũng như những lần thanh toán tiếp theo. Bạn sẽ không nhận tiền trực tiếp từ các học viên từ Học Gì Đây? ở bất kì thời điểm nào. Các trang web khác có thể tính lệ phí đặt hồ sơ trước, phí thành viên định kì, hoặc tính phí cho từng khách hàng tiềm năng. Nhưng chúng tôi không làm những việc đó! Chúng tôi chỉ kiếm tiền khi bạn cũng vậy. Việc không tuân thủ hướng dẫn này sẽ dẫn đến hồ sơ của bạn bị xóa ngay lập tức, nghĩa là quan hệ đối tác của chúng ta kết thúc, và không ai muốn điều đó xảy ra!

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar