Học Gì Đây? là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Chúng tôi yêu âm nhạc!!

Chúng tôi giúp tìm kiếm giáo viên nhạc Dễ Hơn Hẳn!!

Sau hơn 1 năm thành lập, xây dựng và phát triển hệ thống. Chúng tôi nhận ra rằng việc giúp kết nối những người có nhu cầu học nhạc và dạy nhạc lại với nhau tạo cho chúng tôi niềm cảm hứng bất tận.

Chúng tôi biết rằng hiện nay thật khó để tìm được một chỗ học nhạc phù hợp với nhu cầu, giá cả hợp lý, đa dạng chuyên môn… và nhiều vấn đề khác nữa. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp khách hàng tìm được đúng người thầy dạy nhạc một cách dễ dàng nhất.

Chúng tôi cũng giúp những người nghệ sĩ có thể trang trải 1 phần cuộc sống bằng nghề dạy nhạc. Chúng tôi giúp họ xứng đáng nhận được những gì họ đã bỏ ra.


Và xin chào, hãy gặp gỡ đội ngũ của Học Gì Đây?

“The only way to do great work is to love what you do” – Steve Jobs

(tạm dịch: Cách duy nhất để làm nên những điều tuyệt vời là hãy yêu thích những gì bạn làm)

vechungtoi Từ trái qua phải:
  • Trung Duong – Human Resources Management
  • Vuong Nguyen – Web App Development
  • Bach Pham – Marketing Management
  • Phong Nguyen – Social Management

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar