Tôi có thể được hoàn tiền những buổi học đã thanh toán trước không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Tất nhiên rồi, chúng tôi có Chính sách đảm bảo hài lòng 100%.

Chúng tôi biết rằng học là một việc lớn và nếu bạn không hoàn toàn hài lòng, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm một giáo viên khác hoặc hoàn trả học phí của các buổi học đã được thanh toán trước (nhưng chưa diễn ra) trong vòng 30 ngày tính từ buổi học diễn ra gần nhất, mà không hỏi gì thêm. Nếu bạn có yêu cầu này, chỉ cần liên hệ với Học Gì Đây? để hủy đăng kí học và được hoàn tiền.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar