Nếu một giáo viên yêu cầu tôi trả học phí ngoài hệ thống Học Gì Đây? thì sao?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Hãy báo cho chúng tôi biết ngay lập tức. Điều này không bao giờ nên xảy ra.

Học Gì Đây? thực hiện thanh toán học phí cho tất cả các buổi học qua hệ thống an toàn của chúng tôi. Là một phần trong dịch vụ của chúng tôi, các học viên nhận được Chính sách đảm bảo hài lòng 100% và các giáo viên được thanh toán hàng tuần cho những buổi học đã dạy.

Nếu một giáo viên yêu cầu bạn thanh toán cho buổi học bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc qua một bên khác, hãy từ chối thanh toán và cho chúng tôi biết qua email cskh.hocgiday@gmail.com hoặc số điện thoại 094 485 23 66. Chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với giáo viên để giải quyết vấn đề này và giới thiệu một giáo viên khác cho bạn. Những giáo viên yêu cầu học viên phải thanh toán ngoài hệ thống Học Gì Đây? sẽ bị buộc phải xóa hồ sơ trên website của chúng tôi.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar