Giáo viên của tôi được trả lương thế nào?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Giáo viên của bạn được thanh toán học phí hàng tuần.

Tất cả giao dịch thanh toán học phí được thực hiện trực tiếp qua Học Gì Đây?. Học viên thanh toán học phí một cách an toàn cho chúng tôi, và chúng tôi thanh toán học phí cho giáo viên hàng tuần cho tất cả buổi học họ đã dạy.

Giúp giáo viên của bạn có được nhiều học viên hơn.

Vì giáo viên được nhận thanh toán trực tiếp từ Học Gì Đây? cho các buổi học đã dạy, bạn không nên thanh toán trực tiếp cho giáo viên. Những giáo viên thu tiền trực tiếp từ học viên (không thông qua Học Gì Đây?) sẽ bị buộc xóa hồ sơ trên hệ thống của chúng tôi. Để đảm bảo cho giáo viên của mình có một chỗ đứng tốt và nhận được nhiều học viên như bạn hơn, hãy thanh toán học phí thông qua Học Gì Đây?

Những giáo viên làm việc với Học Gì Đây? không bao giờ nên yêu cầu bạn thanh toán trực tiếp với họ, vì điều này vi phạm hợp đồng của họ. Nếu một giáo viên có yêu cầu trên, xin hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi rất sẵn lòng giới thiệu một giáo viên khác cho bạn.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar