Tôi có thể gặp giáo viên trước khi đặt lịch học không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Để đảm bảo sự an toàn và riêng tư của cả giáo viên và học viên, thông tin liên lạc (như email, số điện thoại và địa chỉ nhà) sẽ không được chia sẻ cho đến khi bạn đã đặt lịch học. Và để đảm bảo sự an toàn cho các giáo viên, chúng tôi không cho phép các cuộc gặp trực tiếp trước khi bạn đặt lịch học. 

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar