Tôi phải làm gì nếu cần một giáo viên mới?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Chúng tôi hiểu rằng đôi khi sẽ có một số vấn đề nảy sinh, làm học viên cần có một giáo viên mới (ví dụ như chuyển nhà, không hợp…). Để yêu cầu một giáo viên mới, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 094 485 23 66 hoặc email cskh.hocgiday@gmail.com

Bạn được phép đổi giáo viên không giới hạn và những buổi học đã thanh toán trước sẽ được chuyển sang đầy đủ.

chọn giáo viên

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar