Chính sách hủy buổi học là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Tại Học Gì Đây? học viên được yêu cầu thông báo cho giáo viên ít nhất 6h về việc hủy buổi học để được xếp sang buổi khác. Nếu bạn không nhận được thông báo trước, học viên sẽ phải thanh toán một nửa học phí của buổi học đó.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar