Chính sách hoàn tiền của Học Gì Đây? là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng 100%, bạn sẽ được hoàn tiền cho các buổi học đã thanh toán trước.

Chúng tôi biết học là một việc lớn, và nếu bạn cần phải ngừng học vì bất kì lí do gì, chúng tôi sẽ hoàn lại học phí các buổi học đã thanh toán trước (nhưng chưa diễn ra) trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán (nếu bạn chưa học buổi nào), hoặc kể từ ngày buổi học cuối cùng diễn ra, và không hỏi gì thêm.

Bạn chỉ cần liên hệ với Học Gì Đây? ít nhất 24h trước buổi học tiếp theo của mình để được hoàn tiền. Các buổi học đã được lên lịch trong thời gian ít hơn 24h sẽ không được hoàn tiền, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi trước đó để đảm bảo bạn được hoàn lại tiền của tất cả những buổi chưa học.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar