Chính sách đảm bảo hài lòng 100% là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho các buổi học đã đóng trước nếu bạn không hài lòng 100%.

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm một giáo viên khác hoặc bạn có thể nhận lại số tiền đã đóng trước cho các buổi học chưa diễn ra trong vòng 30 ngày tính từ buổi học gần nhất (hoặc từ thời điểm thanh toán nếu bạn chưa học buổi nào). Chỉ cần liên hệ với chúng tôi ít nhất 24h trước khi buổi học tiếp theo bắt đầu để hủy buổi học và được hoàn tiền.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar